EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last hebben van de gevolgen van traumatische of indrukwekkende ervaringen. Dit kan een ongeluk zijn of een geweldsmisdrijf maar ook pesterijen, problemen bij de geboorte, problemen in de werksituatie of een plotseling groot verlies.

Waarvoor is EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Wanneer deze gebeurtenissen niet goed verwerkt worden kunnen er psychische klachten ontwikkelen. Het gaat dan vaak om zich aandienende herinneringen aan de heftige gebeurtenis, waaronder beelden waardoor angst wordt opgeroepen (herbelevingen en flashbacks) en nachtmerries. Andere veel voorkomende klachten zijn schrik- en vermijdingsreacties en boosheid of woede.

Hoe werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. In het begin van de therapie zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Je zal vervolgens gevraagd worden om je te focussen op de gebeurtenis met bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd word je gestimuleerd om je ogen te bewegen van links naar rechts en krijg je een koptelefoon op waarbij afwisselend links en rechts geluid te horen is. Tussendoor worden er vragen gesteld. Dit brengt een stroom van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Je wordt je al snel gewaar van verandering. De herinnering blijft maar emotionele lading verdwijnt.

Het effect van EMDR

De herinnering verliest zijn kracht en zijn emotionele lading. Hierdoor is het gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen wordt het beeld van de herinnering waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis geven aan de herinnering. Dit draagt er toe bij de heftige ervaring een plek krijgt in jouw dagelijkse leven.