Psychosociale hulpverlening

Therapie met de hulp van paarden

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige psychologische hulpverlening. Kernwoorden hierbij zijn veiligheid, respect en integriteit. Het uitgangspunt bij psychosociale hulpverlening is dat iedereen inhoud kan geven aan zijn of haar eigen leven. Daarbij is het nodig dat zowel lichaam als geest gezond zijn en dat gevoelens en gedachten hanteerbaar zijn. Het gaat erom dat eigen kracht en eigen probleem oplossend vermogen vergroot en versterkt worden.

Wat zijn psychosociale problemen?

Vaak gaat het om problemen die ontstaan door het vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Het zijn de problemen waardoor je niet lekker in je vel zit of vast loopt op bepaalde levensgebieden. De maatschappelijk werker helpt je om je problemen onder ogen te zien en deze te verwerken.

Hoe worden je problemen opgelost?

Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven te zoeken, door ondersteuning en aandacht. Zoals gezegd wordt hierbij vooral gekeken naar je eigen kracht en je eigen probleemoplossend vermogen. De middelen die 2Tango Training & Coaching daarvoor inzet zijn paardencoaching of paardentherapie, EMDR, CREF Behandeling,  emotie regulatie en vaardigheden trainingen. Er wordt gekeken naar wat jouw doelen en plannen zijn en op basis daarvan wordt een plan opgesteld. Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet waarbij we jouw doelen nauwlettend in de gaten houden.

Voor welke problemen?

 Familieproblemen
 Omgaan met stress
 Omgaan met angst en paniek
 Omgaan met boosheid
 Depressiviteit
 Misbruik/geweldervaringen (Trauma)
 Rouw en verliesverwerking (Trauma)
 Echtscheiding
 Problemen in nieuw samengestelde gezinnen
 Conflicten
 Eenzaamheid
 Burn out
 Communicatieproblemen
 (Team) conflicten